Page 3 of 8

Läs för tusan, läs!

IMG_8855

Bokmässan 2014, torsdag 25 sep kl. 13:00 – 13:45
Medverkande: Barbro Westlund, Johanna Lindbäck, Katarina Lycken-Rüter, Eric Haraldsson, Fredrik Backman, Patrik Hadenius
Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Natur & Kultur

Dystra rapporter visar att barns och ungas läsförståelse sjunker i Sverige. Hur kan vi tillsammans vända den nedåtgående trenden genom att stötta och uppmuntra läsningen hos våra barn? Och vilka är för- och nackdelarna med digitala hjälpmedel som en del i läsutvecklingen? Om detta samtalar Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling, Johanna Lindbäck, läsambassadör med starkt engagemang i läsfrämjandefrågor, Katarina Lycken-Rüter, Guldäpplevinnare 2013 och förstelärare i svenska med fokus på IT-utveckling, Eric Haraldsson, skolbibliotekssamordnare för Växjös grundskolor som twittrar om bibliotek, pedagogik och teknologi, och Fredrik Backman, författare till succéromanen En man som heter Ove. Samtalsledare: Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen.

IMG_8856

 

Paneldeltagarna börjar med att diskutera hur det ser ut i Sverige med läsförmågan.

Barbro Westlund berättar att begreppet läsförmåga inte har funnits med i de gamla läroplanerna men att vi nu på senare år har börjat prata och diskutera begreppet läsförmåga i skolan.

Panelen samtalar vidare om att det är viktigt att prata om det man läser i undervisningen men att det är lika viktigt att prata om vad man läser och hur man läser det. Lika viktigt är det att pedagoger och elever delger varandra kollektivt i klassrummet olika lässtrategier och att man analyserar bilder tillsammans.

Det är också nödvändigt att pedagoger och bibliotekarier arbetar tillsammans för att ta fram och välja böcker med omsorg, böcker som engagerar och berör eleverna. Barbro Westlund trycker på att man ska se vilket innehåll texten har och sedan välja läsförståelsestrategier och lägga energi på att hitta texter som är värda att gå på djupet med.

En panelmedlem berättar att boksamtal i årskurs F-5 ofta går bra, där är ofta alla elever villiga att delta engagerat. Högre upp i årskurserna blir dock eleverna ofta tysta och verkar utåt sett inte så engagerade men ofta har de unga bara skaffat sig ett ”filter” och börjat tänka sig för innan de vill höras och synas. T.ex hur kommer jag bedömas när jag svarar så här… Hur uppfattas jag av mina kamrater när jag säger det här…

Det här kan man komma runt och går att avdramatisera genom att t. ex använda digitala verktyg i boksamtal. Exempel på uppgift kan då bli att: ”När du har läst ut din bok så ska du göra ett boktips med hjälp av din ipad”. Då får eleven möjlighet att inspirera andra elever, det blir en mottagare till texten och eleven känner att det är på riktigt. Det skapar ofta ett stort engagemang hos eleverna.

Johanna Lindbäck tycker att det är viktigt att läsa i alla ämnen eller se det som att man arbetar med språk i alla ämnen och det håller Barbro Westlund med om. Hon säger att läsförståelsen är ämnesspecifik och att alla lärare ska vara språkutvecklare. Det här är något som kommer lyftas fram i Läslyftet nästa år.

 

En annan strategi som Katarina Lycken-Rüter berättar om är att man kan läsa en bilderbok med hela klassen, även högt upp i åldrarna. Fördelen är att man hinner igenom en bok på en lektion och elever som i vanliga fall inte ”orkar” läsa får med sig en upplevelse och ett samtal efteråt. En bok som hon ofta har använt är ”Hanna, huset och hunden”. Det finns mycket att diskutera i den boken ! Se http://www.svd.se/kultur/litteratur/kusligt-eller-spannande-men-aldrig-likgiltigt_29978.svd

Katarina Lycken-Rüter säger vidare att det är lika viktigt att stötta i läsningen av boken som att stötta i samtalet efteråt.

 

Panelsamtalet avslutas med frågan: Vad måste vi göra nu framöver?

Panelen svarar:

– Det behövs språkutvecklare på alla skolor.

– Det behövs skolbibliotekarier på alla skolor.

– Lärarna måste läsa mycket och hitta relevant litteratur.

– Skolan måste få alla lärare med på detta tåg!

Fredrik Backman avslutar med att påminna om att vi alla ska läsa för nöjes skull!

 

 

Snart bokmässa!

Klassen förbereder sig för intervjuer, utställningen “Bokmässan om 30 år” och olika småuppdrag!

IMG_8751IMG_8759IMG_8749

temaavslutning

Idag hade vi gemensam avslutning i temat “Valet 2014 och hållbar utveckling” med alla elever i årskurs 4-6.

Under flera veckor har eleverna arbetat tematiskt med valet och hållbar utveckling i ämnena samhällskunskap, geografi, matematik, fysik, kemi och teknik och nu i veckan har de bildat “egna partier”, författat valmanifest och tillverkat posters och valkampanjer. I dag var det mingel och visning. Härligt avslut på temat!

Mentorsutbildning

Förra veckan startade mentorsutbildningen som min kollega Rakel och jag ska gå under hösten. Idag sitter vi på tåget på väg hem från GNU-projektets avslutningskonferens i Roskilde och följer första mötet vid Högskolan Borås via Adobe Connect.

IMG_8653

IMG_8652
IMG_8659

International Literacy Day

8 september

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/

http://www.reading.org/Libraries/international-literacy-day/ild-activity-kit.pdf

Det här händer i klassrummet…

Full fart i klassrummet!
Nu har alla elever fått en bilduppgift inför Bokmässan. Se mer om det i mitt första försök att använda appen TouchCast:

För att kunna klicka på sista länken i filmen måste du använda appen TouchCast på en läsplatta och gå till sidan:

http://touchcast.com/helens/bokmassan_om_30_ar

Första veckan på terminen

Guldstund 1
Träffa eleverna igen!

Guldstund 2
Matematiklektionen i torsdags!

Som en uppstart av ett arbetsområde inom matematik ville jag  i torsdags veta vad eleverna kommer ihåg från tidigare år när det när det gäller statistik, tabeller och diagram. Istället för att ställa frågor inom ämnet ut till alla elever och låta eleverna räcka upp handen för att få svara eller ge eleverna ett traditionellt diagnostiskt prov använde jag Socrative . Det är en sida på nätet som ger möjlighet att snabbt samla in individuella svar från en hel klass.

När alla elever hade gått in på sidan och svarat på mina frågor (åtta ja eller nej frågor och två frågor där de skulle skriva en kort mening) tittade vi tillsammans på svarsresultaten på storbild (inga namn visades) och konstaterade att gruppen mindes mycket av det vi hade arbetat med förra året. Tummen upp på det! Men av resultatet förstod vi också att vi måste arbeta vidare med hur man räknar ut medianen. Detta var svårt för många!  


Efteråt fortsatte eleverna att arbeta i par med en ny lärcirkel som heter “Gör en egen undersökning”. Första uppgiften var att titta på två olika statistiksidor och det kändes i hela klassrummet att det var en uppgift som eleverna verkligen blev engagerade i. De vill inte sluta lektionen!  Men fem minuter innan lektionen tog slut gick alla eleverna återigen in på Socrative och svarade på  tre nya frågor med fyra givna svarsalternativ (exit ticket):

1. Hur väl förstod du dagens undervisning?
2. Vad lärde du dig på lektionen?
3. Vad var roligast?

Elevernas svar gav mig även här ledtrådar om vad nästa lektion ska innehålla. Så smidigt och lätt! 

Kommer använda Socrative fler gånger i undervisningen för som Dylan William framför i sin bok “Att följa lärandet” (studentlitteratur 2013)

det finns två bra skäl att ställa frågor i klassrummet: att sätta igång tänkandet och att förse läraren med information för att fatta beslut om undervisningen.

Underbart att också arbeta i ett gott arbetslag där det gärna bollas idéer till “bra” frågor!

IMG_8512

Webbstjärnans tävling

Idag har klassen spånat på namnförslag för den blivande bloggen. Till slut blev det “StoraRosa” med adress: www.storarosa.se och nu är klassen anmäld som ett lag på Webbstjärnans sida.

 

Terminsstart! Nu kör vi…

Kul att vara tillbaka på skola och härligt att träffa kollegorna igen!

Nu är det bara eleverna som fattas…

 

Igår diskuterade vi den här  filmen i kollegiet:

 

 

“Vi elever är framtiden” – Om naturvetenskapen och teknikens betydelse

Eleverna ska få diskutera naturvetenskapen och teknikens betydelse i vårt samhälle nästa vecka. Efter en stund ska de få se denna film från Skolverket och sedan fortsätta diskussionen:

« Older posts Newer posts »