Hej och välkommen hit!   IMG_6952

Jag heter Helen Stålarm och arbetar som pedagog i årskurs 6 på Glasbergsskolan i Mölndal. Jag bloggar om hur eleverna utvecklar sina olika förmågor och sitt språk, främst inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik. Bloggen ger också en inblick i det dagliga livet i klassrummet och elevernas eget bloggande i Webbstjärnans tävling.

den-sva-25CC-258Arfa-25CC-258Angande-reflektionenBloggen kom till i maj 2011 när jag började kursen ”Pedagogisk dokumentation med IT-stöd”. Syftet med bloggen var då att jag skulle reflektera över mitt eget lärande utifrån kursens uppgifter och kurslitteratur.

I min tjänst som förstelärare i Mölndals kommun har jag under hösten 2014 återigen börjat studera och får användning av bloggen.  Kursen heter Mentorsutbildning med IKT-inriktining vid Högskolan i Borås och är en distanskurs på kvartsfart.

Bloggen använder jag tillsammans med Twitter dels för att skriva ner mina tankar om det som händer i skolan för att sedan kunna gå tillbaka och reflektera och utvärdera arbetet, dels till att skriva ner tips och idéer som jag vill undersöka och lära mig mer om vid ett senare tillfälle.

Om dessa tankar, reflektioner, tips och idéer även kan glädja och inspirera någon annan läsare så är det ett stort plus.

 

Jag fick mitt första arbete som lärare våren -98 på Alaforsskolan i Ale kommun och hade turen att få komma med i områdets IT-grupp. Tack vare några inspirerande kollegor i den gruppen startade mitt arbete med att använda IKT som verktyg och hjälpmedel för att eleverna ska nå målen och göra lärandet lustfyllt.  Mitt intresse för foto och film kom också till användning för att dokumentera skolans vardag.

År 2000 fick jag sedan möjligheten att vara med och starta upp den helt nya skolan på Glasberget.

En modern skola med stora ljusa lokaler, ett härligt bibliotek med många böcker och datorer och framför allt med ett ”pedagogiskt program” framtaget tillsammans av rektorer, pedagoger och föräldrar.

Under flera år arbetade vi med att utveckla och fördjupa oss i Portfoliometodiken och deltog i föreläsningar av bl.a Helena Moreau och Steve Wretman. Här väcktes mitt intresse att ta reda på mer om hur eleven förvärvar kunskaper om sin egen kunskapsprocess (metakognition) och om Howard Gardners teorier om multipla intelligenser.

Under flera år använde vi Fronter som lärplattform för elever, föräldrar och pedagoger på Glasbergsskolan men under de senaste åren har vi nästan enbart använt Unikum som informationskanal och för att visa på lärprocessen hos eleverna.

Hösten 2010 kom fyrorna i min klass med i ett IKT-projekt för Mölndals kommun. Ett projekt där eleverna fick en Mac-dator per två elever. Tillsammans under det låsåret utforskade vi iMovie, PhotoBooth, Keynote, Google Earth, QuickTime m.m.

Under den vintern lärde jag mig också grunderna i att blogga. Min kollega Johanna och jag anmälda oss till Webbstjärnans tävling och startade www.storarod.se och bokbloggen.

I den första bloggen har eleverna reflekterat över vad som händer i skolan. De har skrivit inlägg, gjort bilder och filmer. I den andra bloggen har de skrivit om böcker. Jag fick öva mig i att dela färdiga filmer och bildspel till YouTube och sedan vidare till vår blogg.

Under ett temaarbete om ”Kropp och hälsa” startade vi upp en wikispacesida. Här kunde eleverna i smågrupper gå in och arbeta tillsammans med sina valda områden. Det var ett smidigt sätt att samla allt arbete på ett ställe och det visade sig vara lätt att överblicka vad som pågick i arbetsprocessen. Vi valde att låta sidan vara privat och endast eleverna själva kunde logga in på sidan.

Jag tycker att datorn/iPaden är ett suveränt verktyg att använda på många olika sätt i undervisningen t.ex. för att inspirera, instruera, kommunicera, motivera, reflektera, förtydliga och befästa kunskaper med. Det har varit spännande att se elever ryckas med in i Google Earth för att upptäcka och söka fakta om ett land i Europa eller upptäcka rymden och sedan visa upp sina kunskaper för de yngre barnen på skolan.

Det har också varit en glädje att se eleverna nästan spricka av stolthet när de visar upp ett bildspel om sig själva på engelska inför sina klasskompisar. Eller att se med vilken fantasi de hittar på att levandegöra fakta eller göra instruktionsfilmer om t.ex ett mattespel. 

Men den största effekten, som jag upplever det, är i form av arbetsglädje och koncentration hos de elever som har det lite tufft med skriv- och läsutvecklingen. För de flesta av dessa elever ökar motivationen när de använder datorn/iPaden i sitt skolarbete.

Min roll som pedagog utvecklas hela tiden, jag lär mig ständigt nya saker. Jag upplever att datorn/iPaden har gett både mig och eleverna större möjligheter till att använda fler lärstilar i undervisningen och att det går att utmana eleverna att vara mer kreativa och följa sina egna idéer.

Mellan åren 2011 och 2014 har skolan deltagit i ett stort nordiskt projekt, GNU, se separat sida för mer info.