Länkar till resurser:

UR:s temasida om Didaktikens verktyg – Om att lära och undervisa multimodalt 

MIK-rummet – Statens medieråd

Webbstjärnan