Länkar till resurser som kan användas i undervisningen:

 

The Literacy Shed – En fantastisk resurs att använda i läs-och skrivundervisningen!

En läsande klass