Bedömning för lärande  – En webbresurs som handlar om formativa processer och bedömning. Webben drivs av Pedagogigiskt Centrum på GR utbildning i Västra Götalandsregionen.

UR:s temasida om Didaktikens verktyg – Om att lära och undervisa multimodalt 

Webbstjärnans tävling

 

På Glasbergsskolan arbetar vi sedan ett år tillbaka med lärcirkelverktyget På Riktigt.

På Riktigt byggs upp av ett antal lärcirklar – ämnesspecifika arbetsområden eller tematiserade och ämnesövergripande – skapade av oss och andra pedagoger runt om i landet. Innehållet är väl förankrat i skolans rådande styrdokument. Var och en av dessa lärcirklar vilar på fem designparametrar: orientering, experiment, samarbete, verklighet och lust, och dessa anser vi vara viktiga att ha med för att bedriva och utforma en undervisning som ligger i tiden. Därutöver vilar de på aktuell forskning.

På Riktigt kan ersätta det traditionella läromedlet. Innehållet i en lärcirkel är levande, interaktivt och tidsenligt. Den skapas bland annat av dagsaktuellt material, filmer, webbspel och andra sidor på internet. På internet finns mängder med information och webbresurser som varje pedagog har möjlighet att använda, och tillsammans med egenproducerade uppgifter blir lärcirkeln en helt ny upplevelse.