Category: Unikum

Elevledda utvecklingssamtal

Kollegan Johanna skriver om elevledda utvecklingssamtal i Unikum:  http://johannasyrten.weebly.com/blogg/elevledda-utvecklingssamtal-i-unikum

Det här händer i klassrummet…

Full fart i klassrummet!
Nu har alla elever fått en bilduppgift inför Bokmässan. Se mer om det i mitt första försök att använda appen TouchCast:

För att kunna klicka på sista länken i filmen måste du använda appen TouchCast på en läsplatta och gå till sidan:

http://touchcast.com/helens/bokmassan_om_30_ar

Information om hur vi använder Unikum.

Veckan som gått!

Besöket på Navet i Borås i tisdags blev en superdag! Vilket underbart ställe!
Vi hade först 1 1/2 timme i Matematikpalatset tillsammans med 6 av Navets pedagoger sedan 2 timmar i deras övriga utställningar. Så här skriver Navet om matematik på sin hemsida (läst 16/9-11 på http://www.navet.com/sida.aspx?id=1092):

På NAVET är matematik vackert, lustfyllt, skapande, upplevelser, historia, systematiserande, kreativitet, analyserande, en förutsättning för att använda alla sinnen och att använda många olika pedagogiska metoder.

Håller helt och fullt med!
Jag har försökt att fånga all glädje hos eleverna i några småfilmer som föräldrarna ska kunna få se. Arbetslaget diskuterar nu om vi ska lägga filmerna på Fronter eller på bloggen.

Idag avslutade vi dagen med en gemensam storsamling i caféet med alla våra 53 elever (Stora Röds 3-6:or). Vi tittade på filmerna från Navet för att återuppleva besöket och några elever presentera något från veckan. Härligt att se! Två 3:or visade upp hur de hade arbetat med tallinjen och sedan fick vi alla räkna med dem i “25-hopp” från 0 till 300. 4:orna fick sina Mac-datorer igår kväll och idag hade 4-5:orna, tillsammans i par, gjort presentationer i iMovie och Keynote om vad de hade gjort i veckan. Två par visade upp sina presentationer på storbild och det var härliga reaktioner från övriga elever.
Tre 6:or berättade om det lutande tornet i Pisa och visade var det ligger med hjälp av Google Earth och storbilden samt berättade om några begrepp i geometrin som de hade kopplat till tornet (cirkel, radie, diameter, omkrets, höjd, bas, cylinder). De var strålande!

Vi pedagoger spelade in dessa framföranden och ska så småningom bifoga dessa filmer i Unikum under elevernas respektive IUP-mapp och fliken “Mina arbeten” så att även föräldrarna kan se vad som pågår i skolan. Eleverna ska också få möjlighet att fundera och skriva vad som gick bra i presentationen och vad de ska tänka på till nästa gång. Filmerna kan också användas som underlag när vi inför utvecklingssamtalen ska skriva skriftliga omdömen.

Idag kom nästa bok i kurslitteraturen på posten. Ljudbild eller synvilla? – en bok om filmljud och ljuddesign av Klas Dykhoff och mina tankar om nästa kursmoment har redan startat. Några elever i sexan fick idag i uppgift att skriva ihop ett manus till ett radioprogram där de ska berätta lite om Navet och sedan intervjua vad andra elever på skolan tyckte och tänkte om sina besök. De verkade tycka att det var en kul uppgift för de startade på en gång och bara spottade ur sig tankar, idéer och förslag. Ska bli spännande att följa!

Arbete med Lgr 11

Idag har vi alla lärare på skolan arbetat med Lgr 11, LPP och Unikum igen. Alla arbetslag fick visa upp sina Lpp:er i Unikum och berätta hur vi har tänkt. Vi hade också en genomgång om hur Unikum är uppbyggt och vi diskuterade hur man kan arbeta med de olika delarna (flikarna) som en del av IUP-processen.

Vi tittade också på följande film:

Reflektion – vad, hur och varför?

Här är det lugnt och tyst, båda barnen är på fotbollsskola och mannen är på sitt arbete, jag har hela huset för mig själv. Egentligen finns det tusentals andra saker runt hemmet att göra men det är ändå datorn som kommer fram på köksbordet tillsammans med lite kaffe. Ja, att det regnar lite ute spelar nog också in!
Efter två intensiva veckor med  bl.a. bränning av dvd-skiva till eleverna, skolavslutning, föreläsning, städning av klassrum, kursträff, möte med mattesatsningsgruppen och planering i arbetslag inför nästa läsår har jag nu börjat varva ner och börjat njuta av att det är semester. Två dagar tillsammans med barnen och en god vän och hennes son på en stor nöjesanläggning i Mellansverige gör ju att man får lite perspektiv på tillvaron och vad som är viktigt här i livet!
Men under de senaste dagarna har jag ändå konstaterat att det tar tid att varva ner för det poppar hela tiden upp tankar om allt som har skett det senaste året i skolan med IKT-piloten och med den här kursstarten. Det är nog så, helt enkelt, att det här är den tiden på året som passar bra för mig att tänka tillbaka och se framåt! Fundera över vad som gått bra under läsåret, vad som kan göras annorlunda nästa gång och hur jag har utvecklats som pedagog. 
De här tankarna har de senaste dagarna dykt upp när jag har rensat skrivbordet på jobbet, slängt gamla papper från gamla pärmar och under den nyss utförda joggingturen runt Finnsjön. Det är väl ändå märkligt hur hjärnan fungerar? Där lunkar jag fram på den vackra stigen i skogen, med bra musik i öronen, sjön närmar sig och solen skiner fram mellan regnmolnen och helt plötsligt så är jag igång med att fundera över skolan igen. Kanske är det så att genom att sätta ord på tankarna, här vid köksbordet, så kan jag också sedan gå vidare och koppla av resten av sommaren. Frågan är om detta är reflektion? För bara en månad sedan hade jag med lätthet använt ordet reflektion om dessa tankar!
Efter att ha läst inledningen i boken  ”Den svårfångade reflektionen” (Emsheimer m.fl., 2005, sid 5) kommer jag att vara mer försiktig över hur jag använder ordet reflektion i fortsättningen för där kan man läsa att ”reflektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar”.  Har jag reflekterat systematiskt och målinriktat? Och i så fall med vilka metoder och strukturer?
Svaret är ja! 
Som en del av IKT-piloten har jag under läsåret använda Unikum och svara på frågor i en mall som Mölndals kommun – IKT-piloten hade skapat. Den första veckan vid terminsstarten 2010 gick åt att lära mig hur MAC-datorn fungerade och undersöka vilka program som fanns i den. Ganska mycket frustration om man som jag är van vid pc!
Sedan knorrade jag lite till… när ska jag ha tid att skriva svar på alla frågorna i Unikum? Det är ju så mycket annat som pockar på för en pedagog i terminsstarten! Vem ska läsa det jag skriver och varför?
Men jag såg till att hinna skriva då och då, oftast hemma på kvällen när barnen hade somnat, för under skoldagen var det så mycket annat som hände.

Det första jag skrev finns under fliken ” OM MIG” i min IUP. Uppgiften var att skriva lite om sig själv som pedagog, beskriva min relation till IKT och hur jag använder den i min pedagogroll idag (läs augusti 2010).
Under nästa flik ”IKT i din vardag – I mitt klassrum 1-9” uppmanades jag att beskriva/visa vad eleverna och jag hade gjort i klassrummet. Det fanns möjlighet att skriva här vid återkommande tillfällen och jag gick in och skrev ungefär varannan vecka vad som hände i klassrummet.

I början av mars var det dags för nästa flik, nämligen ”Lärande på vägen”. Rubrikerna var indelade på ”Mitt lärande” och ”Elevernas lärande” och följande frågor fanns med:
  • Vad har du lärt dig och vilka insikter har du fått under ditt arbete med IKT-piloten hittills?
  • Vilka effekter har dina nya lärdomar och insikter fått i din yrkesroll?
  • Vad kan du se som stödjer detta?
  • Beskriv din relation till IKT och hur använder du dig av det i din pedagogroll idag?
  • Vad har dina elever lärt dig?
  • På vilka olika sätt kommunicerar ni pedagoger nu jämfört med innan?
Under varje flik fanns det möjlighet att lägga upp filer som hörde ihop med det innehåll som jag hade skrivit.
Så jag har reflekterat systematiskt och målinriktat under hela läsåret med hjälp av Unikum och flikarna/frågorna som IKT-piloten har ställt. Nu när eleverna har gått på sommarlov och jag tänker tillbaka, befinner jag mig i det ”mellan rummet” som Emsheimer resonerar kring (Emsheimer m.fl., 2005, sid. 8). ”Var ska vi reflektera? I rummet – i den situation vi just befinner oss i – eller mellan rummen – dvs. när vi är på väg ur en situation in i en annan? Rummet är slutet och avgränsat. Rummet utgör i sig en begränsning av möjligheterna till kombinationer. ”Mellan rummen” eller i mellanrummen ges andra möjligheter till reflektion. Vad betyder det då att reflektera mellan rummen? Det betyder att vi på ett annat sätt spränger de ramar som är uppsatta och i mellanrummet skapar ett nytt rum”.
Koppfeldt menar att (Emsheimer m.fl., 2005, s. 129) “reflektionen behöver utrymme. Den behöver någonstans att vara och det krävs tid. Denna plats är mental och kognitiv, en plats där tankar och känslor får rum.”
Mitt reflektionsrum under läsåret har med andra ord varit på Unikum (som jag har tillgång till både hemma och på arbetet)  och nu när jag i efterhand går tillbaka och läser/ser allt som jag har varit med om befinner jag mig i ”mellanrummet” (läs skogen, vid skrivbordet, rensa papper m.m.) och kan se min egen utveckling och lärandeprocess. Jag är verkligen glad att jag tog mig tid att skriva på Unikum allt eftersom månaderna flög iväg.