Category: skapandeprocess

Makerspace/Dataslöjd

I torsdags var det studiedag på Glasbergsskolan och under förmiddagen hade vi ett Makerspace med fyra olika arbetsstationer. Syftet med förmiddagen var att föra vidare den kunskap som några pedagoger fick på MakerDays (i början på mars) till kollegorna samt att alla pedagogerna skulle få tillfälle att pröva på Makerkulturen.

Innan de nyfikna  pedagogerna från årskurs F-6 startade sitt skapande läste vi gemensamt igenom EU´s 8 nyckelkompetenser och diskuterade vilka förmågor som behövs i framtiden. Vi som var med på MakerDays berättade om vad vi hade upplevt och vad makerkultur står för.  Under 25 minuter tittade vi också på ett klipp från förra årets konferens Framtidens lärande där färgstarka  Kia Höök, professor från KTH, berättar om sina tankar kring Dataslöjd (Makerspace) och sakernas internet.

IMG_0370IMG_0371

 

Kristina Hööks presentation startar ca 32 minuter in i den här videon!

 

Efter en genomgång av stationerna gick sedan pedagogerna runt mellan de fyra olika stationerna, några valde att stanna vid en station hela tiden och några pedagoger var nyfikna på allt. Förhållningssättet under förmiddagen var att arbeta tillsammans, dela med sig av kunskap, våga göra misstag och att det inte behövde bli något färdigt resultat. Det gällde att plocka fram sin fantasi och kreativitet!

Ett stort tack till Dataföreningen, Västra Kretsen, som vi fick låna 10 stycken MakeyMakey av samt tack till Mölndals Stöd- och Utvecklingsenhet som vi fick låna 3D-skrivaren av.

 

Återkommer med tankar, reflektioner och hur vi kommer arbeta vidare med det här.

 

IMG_0441 IMG_0438
IMG_0436

IMG_0430 IMG_0429

IMG_0422

IMG_0416

IMG_0411

IMG_0407

IMG_0405

 

IMG_0401

IMG_0400

IMG_0396

 

 

 

 

 

IMG_0388

IMG_0386

IMG_0384

IMG_0383

IMG_0378

IMG_0375

IMG_0373

IMG_0366

 

 

Följande information hade pedagogerna tillgång till på Unikum:

Station 1. MakeyMakey

http://makeymakey.com

Under rubriken HOW-TO hittar man instruktioner om hur man kopplar ihop MakeyMakey med datorn, hur man kan spela på bananer, spela spel, spela bongotrummor… samt tips på hur du kan tillverka/skapa din egen joystick eller något annat spännande!

 Under GUIDES få du tips och ideér till gruppaktiviter.

 Under PROJECTS hittar du ännu mer inspiration – här finns mängder med coola filmer!

 

Station 2. Skapa med IT

 http://www.instructables.com – LET´S MAKE!

https://learn.adafruit.com – spana in t.ex LEARN – Wearables eller Leds 

http://chibitronics.com/education/ – Skapa med chibitronic och kopppartejp efter mall

Skapa en egen krets med koppartejp, batteri och lysdioder.

Ellära med trolldeg del 1

https://youtu.be/n2jAK0yRtlI

Filmen visar hur man kan bygga några enkla elektriska kretsar med hjälp av trolldeg. Ideén har vi fått från Squishy Circuits projektet – googla för att hitta det.

Ellära med trolldeg del 2

https://youtu.be/Pvwr_XCKVq4

Här visas fler enkla kopplingar man kan göra med hjälp av trolldeg. Dimmer, serie och parallellkopplade batterier och RGB dioden. Inspiration från Squishy Circuits (googla!).

 

Station 3.  Datalogiskt tänkande och programmering

 http://bebras.se

Databävern är en populär och inspirerande tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning. Man kan träna på tidigare års uppgifter när som helst under året!

Scratch

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/ladda-ner-scratch

Kom i gång med Scratch:  https://youtu.be/kf0iuhwb4bw

För de yngsta – http://www.scratchjr.org (iPad)

instruktionsfilm: https://youtu.be/KJ-uK1rqv8w

 

The Hour of Code

http://hourofcode.com/us

Lär dig koda t.ex. med Anna och Elsa från filmen Frost!

 https://www.kodable.com

 https://www.gethopscotch.com  (iPad)

 

 

Station 4. 3D-skrivare och rita i 3D med Tinkercad

 http://www.thingiverse.com

 https://www.tinkercad.com

 http://www.creativetools.se/info_3d-i-skolan

 Artiklar om 3D:

http://www.lararnasnyheter.se/uttryck/2014/11/30/framtidens-larande

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3833053.ece

 

Andra “bra att ha” länkar:

MakerDays – http://makerdays2015.zesapolis.com/?s=about

www.makermovies.se

Men orka! Det räcker väl med läroböcker

IMG_8846

Om facklitteraturens roll i skolan

Bokmässan 2014, Seminarium, torsdag 25 sep kl 10:00 – 10:45

Medverkande: Mats Wänblad, Sassa Buregren, Bengt-Erik Engholm, Barbro Westlund, Anne Brügge

Arrangör: Natur & Kultur och Gläfs

Moderator: Anne Brügge, initiativtagare till Gläfs – Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan.

Kan fackboken öka intresset för de olika ämnena i skolan och även intresset för läsning? Ett samtal om facklitteraturens roll i skolan mellan Mats Wänblad, författare av barnböcker, fackböcker och läromedel, illustratören och författaren Sassa Buregren, Bengt-Erik Engholm, författare av lättläst fakta, och Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling.

Först berättar Anne Brügge kort om Gläfs (Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan) och gör reklam för deras folder som man gärna får beställa på hemsida på www.glafs.se . Gläfs är ett nätverk och ett samarbete mellan lärare, författare, bibliotekarier, forskare m.fl där man hävdar facklitteraturens betydelse och de strävar efter att fackböckerna ska användas i skolan i långt högre grad än nu. IMG_8887

Inför en nästan fullsatt sal pratar panelen om vikten av att öka intresset för fackböckerna i skolan. Målet för Gläfs är att stimulera den nyfikenhet och vetgirighet som finns hos barn och unga med hjälp av välskrivna fackböcker på alla de områden som tänkas kan.

Panelmedlemmarna berättar om egna erfarenheter där de har sett att många barn, om barnen själva får välja,  gärna väljer fackböcker framför skönlitterära böcker. Panelen har också sett att om barnen har ett intresset för något och en förförståelse så är avancerade texter inget hinder. Det skapar snarare fler frågor, kan leda till intressanta samtal och bli en utveckling i barnens ordförståelse.

Barbro Westlund  har kommit ut med en ny bok som heter “Att bedöma elevers läsförståelse”. I sin forskning har hon bl.a. jämfört hur svenska lärare använder “tyst läsning”  i klassrummet med hur de kanadensiska lärarna gör. Den stora skillnaden är att de kanadensiska lärarna ofta kompletterar den tysta läsningen med efterföljande diskussioner vilket vi svenska pedagoger inte verkar göra. Exempelvis kan den kanadensiska läraren be att eleverna, efter att de har läst tyst i 20 minuter, berätta för sin läskompis om vad som har hänt med huvudpersonen i boken under den stund de har läst.

I Sverige har vi ofta en “att läsa” kultur medan Kanada har en “hur läsa” kultur. Hos oss i Sverige har det länge varit viktigt att läsa medan man arbetar mer med hur man läser i Kanada. Men det håller på att ändra sig hos oss och arbetet med läsförståelse och lässtrategier håller på att sprida sig snabbt och vi börjar få ett gemensamt språk menar Barbro Westlund.

Vad finns det då för lässtrategier att läsa en fackbok? Tydligen en inte helt enkel fråga att besvara. Man måste använda olika lässtrategier för olika ämnen. Man behöver fundera över vad är läsförståelse kopplat till vad?

I samtal med barn kan man diskutera vad de tror att författaren vill säga i den här boken. Är allt sant i boken?  Vilka frågor får de när de läser boken? Vad vill de ta reda på mer? Träna förmågorna att granska och vara källkritisk.

Bengt-Erik Engholm berättar hur man har arbetat med “Lässurr” i Kalmar Län. Där arbetar förskolans barn med en bok hela läsåret. Förra året arbetade de med Bengt-Eriks bok om fladdermöss. Barnen fick då återkommande arbeta med boken innehåll under en längre period och verkligen gå på djupet. De läste, skapade bilder, var ute i naturen, gjorde utställningar och till sist fick de träffa författaren och fick med sig var sin bok hem.

Beng-Erik säger att han ofta utgår från sig själv när han skriver böckerna och vill gärna ha en personlig röst  och dramaturgi i boken.

Mats Wänblad berättar om hur han gör när han skriver faktaböcker och ger sedan exempel på hur eleverna själva kan träna på att skriva faktatexter genom att de ska skriva och förklara så att en annan kompis förstår texten. Det är viktigt att eleverna förstår att det finns en avsändare och en mottagare för texten. Ett annat tips som Mats ger, för att eleverna ska träna förmågorna att granska och vara källkritisk, är att be eleverna att skriva en falsk text och försöka övertyga någon annan om att just det stämmer.

Sassa Buregren har skrivit boken “Handbok om demokrati” och hon poängterar vikten av bilder och faktarutor med snygga ramar runt.

Barbro skickar på slutet med en fråga till publiken: Finns det forskningslitteratur om läsförståelse på din skola?

Hon puffar sedan för det kommande Läslyftet och vikten av att alla lärare i alla ämnen har ett ansvar för att öka läsförståelsen hos alla eleverna .

 

http://www.glafs.se

Facebook: Gläfs – Gruppen för läsning av fackböcker i skolan

Det här händer i klassrummet…

Full fart i klassrummet!
Nu har alla elever fått en bilduppgift inför Bokmässan. Se mer om det i mitt första försök att använda appen TouchCast:

För att kunna klicka på sista länken i filmen måste du använda appen TouchCast på en läsplatta och gå till sidan:

http://touchcast.com/helens/bokmassan_om_30_ar

Att fånga lärandet!

När jag läste avsnittet Lärande pågår i boken ”Att fånga lärandet – Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier”, Wehner – Godée (2010), väcktes mina minnen från studietiden på Pedagogen i Mölndal. På sidan 46 i boken berättar Maria Rosén om skapandeprocessen och om hur det känns att nå detta tillstånd som även kallas flow. Under utbildningen gick jag en kurs i Bild som pågick i 10 veckor. Vi hade i uppgift att sammanställa en bilddagbok av kursinnehållet som vi sedan skulle kunna ha användning av i vårt blivande yrke.

Nu när jag tittar i min, nästan femton år gamla, bilddagbok ser jag instruktioner över hur man ska göra olika övningar, tips och idéer. Det jag saknar är att jag knappt har skrivit om alla dessa känslor som jag kommer ihåg att jag hade under kursens gång. För jag har nog sällan varit så ”inne i min egen värld” och haft sådant flow som under dessa underbara och frustrerande veckor! Jag var djupt koncentrerad och pendlade mellan lyckokänslor, slit, ångest och irritation och jag kommer ihåg att jag tyckte det var skönt med den där uppslukande känslan som gör att tid och rum bara försvinner. Jag hittade nya sidor av mig själv som jag tidigare inte trodde att jag hade.