Category: film om lärande

Elevernas framtidsspaningar sprider sig!

För några veckor sedan gick en stor konferens av stapeln i Stockholm som heter “Framtidens lärande”.   Under en av dagarna blev  klassen och deras framtidsspaningar om hur, var och på vilka sätt man kommer att lära sig om 5 år uppmärksammade. Förra veckan blev skolan, eleverna och  filmen även omnämnd i Riksdagen!!!

Vi tittade på Youtube klippen från konferensen tillsammans i klassrummet och eleverna blev väldigt stolta och berörda över att deras tankar och idéer tas på allvar och visas upp för alla deltagare och politiker och att de, även om eleverna inte är så gamla, har möjlighet att påverka oss vuxna och hur vi tänker.

 

 

Från Framtidens Lärande (först en kort intro, sedan vid 8:45 in i filmen):

(2:15 minuter in i filmen):

 

Dansk digital skolutveckling – i ett svenskt perspektiv

(ca. 23 minuter in i filmen):

Hur ser skolan ut om 5 år?

Hur ser skolan ut om 5 år och hur lär vi oss då? Ja, det har eleverna i sexan på Glasbergsskolan funderat över och gjort en framtidsspaning. Nyfiken? Kika isåfall på deras film:

IKT-spaning

En av uppgifterna i  Mentorsutbildningen är att varje deltagare ska undersöker sin egen arbetsplats utifrån användningen av digitala verktyg i verksamheten. Vi ska samla/”spana” hur jag och mina kollegor förhåller oss till användningen av digitala verktyg i det pedagogiska arbetete med fokus på de grundläggande frågorna: Vad, hur och varför. Undersökningen ska dokumenteras på valfritt sätt. Vid det kommande webbinariet ska de insamlade undersökningarna redovisas muntligt av varje deltagare. Det går bra att använda sig av presentationsprogram eller annat stöd som känns användbart. Varje deltagare disponerar max 5 minuter. De samlade erfarenheterna ska sedan ligga till grund för fortsatt arbete i studiegrupperna som diskussionsunderlag för att hitta gemensamma nämnare inom användningen av IKT i förskola/skola inom respektive arbetsplats/komun. Varje studiegrupp ansvarar för en Wikisida där gruppens tankar och reflektioner samlas i form av text, bild, film och länkar till användbara resurser och referenser.

 

“Vi elever är framtiden” – Om naturvetenskapen och teknikens betydelse

Eleverna ska få diskutera naturvetenskapen och teknikens betydelse i vårt samhälle nästa vecka. Efter en stund ska de få se denna film från Skolverket och sedan fortsätta diskussionen:

Vecka 3

Den här veckan har nästan alla elever, i smågrupper, presenterat och läst upp sina genretexter och berättat om genretextens typiska drag inför sina klasskompisar. Efteråt fick klasskamraterna ge respons på framförandet. 

I onsdags hade vi ett GNU-möte på skolan. Vi berättade då vad som hänt i våra respektive grupper sedan förra mötet och diskuterade vårens agenda.
Har mailat med mina kollegor i Danmark och Norge via Basecamp och bl. a. finslipat pilotprojektets arbetsplan. Vi har diskuterat om vi ska, utöver VoiceThread, använda Skype och/eller Google+ för att kommunicera. 
Har slängt ut frågan om det är någon som har jobbat med programmet VoiceThread, och uppgraderat gratisversionen till klassabonnemang, på Facebook i grupperna ”Mera möjligheter för pedagoger i Mölndal” och ”iPads i skola och förskola”. Men ännu inget svar…

Har också fortsatt med min film om lärande för kursen ”Pedagogisk dokumentation” och här är min synopsis:
SYNOPSIS
Titel: ?
Syfte: Att genom inblickar i ett klassrum och intervjuer skildra hur lärprocessen kan uppstå och utvecklas genom ”hands-on” då elever och pedagog ska lära sig att använda ett nytt datorprogram/en app som heter Voicethread. Programmet/appen ska användas i undervisningen när eleverna, under tre veckor i mars 2012, ska presentera sin vardag för en dansk och en norsk skolklass under temat ”Dagligdag i Norden”. Temat ingår i ett nordiskt gränsöverskridande samarbetsprojektet som heter GNU och som Glasbergsskolan ingår i.  
Kommunikationen mellan klasserna ska i starten ske asynkront i VoiceThread med hjälp av text, bild och ljud och sedan förhoppningsvis övergå till direktkommunikation via tex. Skype när eleverna i de olika länderna ska ge respons till varandra. 
Då ingen av eleverna sedan tidigare känner till VoiceThread måste eleverna lära sig hur programmet fungerar innan mars månad annars kommer inte kommunikationen mellan de nordiska länderna att fungera. Hur ska det gå? Kommer de att lära sig programmet och klara tidsgränsen?  
Form: Reportage och dramadokumentär
Målgrupp: Forskare i GNU-projektet, övriga deltagare i projektet, kollegor och föräldrar
Längd: ca 5-7 minuter