Kollegan Johanna skriver om elevledda utvecklingssamtal i Unikum:  http://johannasyrten.weebly.com/blogg/elevledda-utvecklingssamtal-i-unikum