I mentorsutbildningen ingår det att man i basgrupper ska digitalt omsätta/träna sig i samtalsledarrollen i form av en inspelad film. Därför har vi, basgrupp 6, planerat, genomföra och spelat in ett ”påhittat” mentorssamtal där vi lät samtalsledaren leda enligt samtalsmodellen som Hägg & Kuoppa förespråkar. Vi har försökt att åskådliggöra några av de samtalsbegrepp som ingår i samtal enligt författarna.

Ref. litteratur:

Hägg, K. & Kuoppa, S. (2007). Professionell vägledning – med samtal som redskap.

Rautalinko, E. (2007). Samtalsfärdigheter-stöd, vägledning och ledarskap.