Tankar/ synpunkter att reflektera över inför webbinariet tisdag 21/10:

Hur kan ni hjälpa adepten att få möjlighet att pröva alla delar?

Genom att tillsammans lägga upp en plan för vad adepten ska koncentrera sig på och till när det ska vara gjort samt att vi lägger upp en struktur för hur och när samtalen ska genomföras, följas upp och dokumenteras. Då kan man t.ex ta hjälp av och få stöd  ifrån Skolverkets kompetensprofil så att man kan utmana adepten i skarpa lägen.

 

Vilka erfarenheter/ kunskaper kan du bidra med?

15 års arbete som grundskolelärare i skolan, två egna barn, fotbollsledare, pedagogisk dokumentation med IKT, utvecklingsarbete i matte och läs- och skriv, miljöutbildning, kollegialt lärande,bedömning för lärande och genomgången kurs i coachande förhållningssätt. Genom denna livserfarenhet kan jag lyssna aktivt och ställa öppna frågor till adepten som kanske kan få adepten (och mig)  att se situationen/problemet ur en annan synvinkel och utmana våra tankar.

 

Vilka är dina egna förväntningar?

Jag har förväntningar på att samtalen ska leda till en ömsesidigt  lärande där inte bara, förhoppningsvis, adepten utan även jag får en personlig utveckling i samtalen genom dennes frågor, problem och synsätt.

 

Hur kan du se till att tid skapas som behövs för att ta vara på kontakten med adepten?

Jag kan se till att samtalen blir regelbundet återkommande och inplanerade i förväg samt se till att det finns en bra struktur för samtalet där det ges tid för genomförande, uppföljning och dokumentation.

 

Kan du vara långsiktigt engagerad?

Ja, under en period. Men jag tänker att meningen med uppdraget är nog att få adepten att stå på egna ben efter ett tag.

 

Vilka hinder/ dilemman kan ni se i detta uppdrag?

Ett hinder skulle kunna vara tiden. Det känns mycket viktigt att skolledaren ser till att det avsätts ordentligt med tid för samtal, uppföljning och dokumentation och förhoppningsvis ser det som en bra investering i sin personal. Ett annat dilemma skulle kunna vara att vi inte har personkemi och då hoppas jag att det känns okej att tala om det och att någon annan tar över. Ett tredje dilemma som skulle kunna hända är om det sker något med min egen klass som gör att jag inte kan engagera mig lika mycket som jag tänkt mig.