Bedömning för att synliggöra

Huvudet är fullt med tankar efter dagens föreläsning på skolan om bedömning för lärande av Christer Lundahl (docent i pedagogik, Uppsala universitet) och de efterföljande diskussionerna med kollegorna. Tankar som jag dels ska ta med mig till morgondagens samtal om höstens LPP, och dels sortera upp och knyta ihop med den här kursen och processdokumentet.

C. L. menar på att ingenting kan vara så negativt för lärandet som dåliga bedömningar. Bedömningar däremot som används på rätt sätt är det bästa didaktiska redskapet för att främja lärandet. Vad är då rätt sätt? Jo, han pratade om att man genom att använda formativa bedömningstekniker i klassrummet kan höja elevernas resultat.

Jag känner att jag behöver fördjupa mig i vad som är formativa bedömning och läsa vidare i skolverkets stödmaterial om IUP-processen.

Medan jag har skrivit ner dessa tankar på datorn har min underbara dotter, 5 1/2 år, haft roligt med Ipaden och gjort sina första sagor i Puppet Pals! Härligt att se den skaparglädjen!

1 Comment

  1. Vad intressant! På vår skola har vi bjudit in Maria Sundin som skrivit boken “Klarspråk om skriftliga omdömen”. Vi känner också att vi måste arbeta mer med de formativa bedömningarna. Särskilt de framåtsyftande omdömena. Ska man ha någon mall alls som säger att de når över målen, typ betygsliknande?
    Kul film. Mina barn slåss också om Puppets PALs. Hur gör ni för att byta bakgrund? Har ni köpt nån app?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>