Elevernas framtidsspaningar sprider sig!

För några veckor sedan gick en stor konferens av stapeln i Stockholm som heter “Framtidens lärande”.   Under en av dagarna blev  klassen och deras framtidsspaningar om hur, var och på vilka sätt man kommer att lära sig om 5 år uppmärksammade. Förra veckan blev skolan, eleverna och  filmen även omnämnd i Riksdagen!!!

Vi tittade på Youtube klippen från konferensen tillsammans i klassrummet och eleverna blev väldigt stolta och berörda över att deras tankar och idéer tas på allvar och visas upp för alla deltagare och politiker och att de, även om eleverna inte är så gamla, har möjlighet att påverka oss vuxna och hur vi tänker.

 

 

Från Framtidens Lärande (först en kort intro, sedan vid 8:45 in i filmen):

(2:15 minuter in i filmen):

 

Dansk digital skolutveckling – i ett svenskt perspektiv

(ca. 23 minuter in i filmen):

Lära att lära

The only skill of the twentyfirst century is the skill of learning how to learn

— Dylan Wiliam, Institute of Education University of London

 

EU´s åtta nyckelkompetenser:

Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital. Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga. Var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Flera av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är av vikt på ett område stöder kompetensen på ett annat.

  1. Kommunikation på modersmålet
  2. Kommunikation på främmande språk
  3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  4. Digital kompetens
  5. Lära att lära
  6. Social och medborgerlig kompetens
  7. Initiativförmåga och företagaranda
  8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

 

–  från Wikipedia

Makerspace/Dataslöjd

I torsdags var det studiedag på Glasbergsskolan och under förmiddagen hade vi ett Makerspace med fyra olika arbetsstationer. Syftet med förmiddagen var att föra vidare den kunskap som några pedagoger fick på MakerDays (i början på mars) till kollegorna samt att alla pedagogerna skulle få tillfälle att pröva på Makerkulturen.

Innan de nyfikna  pedagogerna från årskurs F-6 startade sitt skapande läste vi gemensamt igenom EU´s 8 nyckelkompetenser och diskuterade vilka förmågor som behövs i framtiden. Vi som var med på MakerDays berättade om vad vi hade upplevt och vad makerkultur står för.  Under 25 minuter tittade vi också på ett klipp från förra årets konferens Framtidens lärande där färgstarka  Kia Höök, professor från KTH, berättar om sina tankar kring Dataslöjd (Makerspace) och sakernas internet.

IMG_0370IMG_0371

 

Kristina Hööks presentation startar ca 32 minuter in i den här videon!

 

Efter en genomgång av stationerna gick sedan pedagogerna runt mellan de fyra olika stationerna, några valde att stanna vid en station hela tiden och några pedagoger var nyfikna på allt. Förhållningssättet under förmiddagen var att arbeta tillsammans, dela med sig av kunskap, våga göra misstag och att det inte behövde bli något färdigt resultat. Det gällde att plocka fram sin fantasi och kreativitet!

Ett stort tack till Dataföreningen, Västra Kretsen, som vi fick låna 10 stycken MakeyMakey av samt tack till Mölndals Stöd- och Utvecklingsenhet som vi fick låna 3D-skrivaren av.

 

Återkommer med tankar, reflektioner och hur vi kommer arbeta vidare med det här.

 

IMG_0441 IMG_0438
IMG_0436

IMG_0430 IMG_0429

IMG_0422

IMG_0416

IMG_0411

IMG_0407

IMG_0405

 

IMG_0401

IMG_0400

IMG_0396

 

 

 

 

 

IMG_0388

IMG_0386

IMG_0384

IMG_0383

IMG_0378

IMG_0375

IMG_0373

IMG_0366

 

 

Följande information hade pedagogerna tillgång till på Unikum:

Station 1. MakeyMakey

http://makeymakey.com

Under rubriken HOW-TO hittar man instruktioner om hur man kopplar ihop MakeyMakey med datorn, hur man kan spela på bananer, spela spel, spela bongotrummor… samt tips på hur du kan tillverka/skapa din egen joystick eller något annat spännande!

 Under GUIDES få du tips och ideér till gruppaktiviter.

 Under PROJECTS hittar du ännu mer inspiration – här finns mängder med coola filmer!

 

Station 2. Skapa med IT

 http://www.instructables.com – LET´S MAKE!

https://learn.adafruit.com – spana in t.ex LEARN – Wearables eller Leds 

http://chibitronics.com/education/ – Skapa med chibitronic och kopppartejp efter mall

Skapa en egen krets med koppartejp, batteri och lysdioder.

Ellära med trolldeg del 1

https://youtu.be/n2jAK0yRtlI

Filmen visar hur man kan bygga några enkla elektriska kretsar med hjälp av trolldeg. Ideén har vi fått från Squishy Circuits projektet – googla för att hitta det.

Ellära med trolldeg del 2

https://youtu.be/Pvwr_XCKVq4

Här visas fler enkla kopplingar man kan göra med hjälp av trolldeg. Dimmer, serie och parallellkopplade batterier och RGB dioden. Inspiration från Squishy Circuits (googla!).

 

Station 3.  Datalogiskt tänkande och programmering

 http://bebras.se

Databävern är en populär och inspirerande tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning. Man kan träna på tidigare års uppgifter när som helst under året!

Scratch

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/ladda-ner-scratch

Kom i gång med Scratch:  https://youtu.be/kf0iuhwb4bw

För de yngsta – http://www.scratchjr.org (iPad)

instruktionsfilm: https://youtu.be/KJ-uK1rqv8w

 

The Hour of Code

http://hourofcode.com/us

Lär dig koda t.ex. med Anna och Elsa från filmen Frost!

 https://www.kodable.com

 https://www.gethopscotch.com  (iPad)

 

 

Station 4. 3D-skrivare och rita i 3D med Tinkercad

 http://www.thingiverse.com

 https://www.tinkercad.com

 http://www.creativetools.se/info_3d-i-skolan

 Artiklar om 3D:

http://www.lararnasnyheter.se/uttryck/2014/11/30/framtidens-larande

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3833053.ece

 

Andra “bra att ha” länkar:

MakerDays – http://makerdays2015.zesapolis.com/?s=about

www.makermovies.se

Makerspace – att skapa med IT som material och programmera

IMG_9424 IMG_9432 IMG_9434

I höstas deltog min dotter och jag i Makerspace på Collaboratory . Det var spännande att se henne börja skapa med IT och hon var snabbt helt uppslukad av MakeyMakey, Little Bits och Scratch och ville inte gå hem.

Nu har Interactiv Institute Swedish ICT gjort filmer som kan hjälpa oss att starta upp egna Makerspaces i skolorna:

http://makermovies.se/movies

The Maker Movies är en serie korta, introducerande filmer för den som vill komma igång med att skapa med IT som material, oavsett ålder. The Maker Movies är skapade av Interactive Institute Swedish ICT och är gjorda mot bakgrund av ett flertal verksamheter och projekt som bedrivs inom området. Med dessa korta filmer är förhoppningen att fler ska intressera sig för att aktivt skapa med IT som material, och att pröva programmering.

Hur ser skolan ut om 5 år?

Hur ser skolan ut om 5 år och hur lär vi oss då? Ja, det har eleverna i sexan på Glasbergsskolan funderat över och gjort en framtidsspaning. Nyfiken? Kika isåfall på deras film:

Filmer om Hållbar Utveckling

Eleverna i årskurs 5 på skolan har tillsammans med sina pedagoger gjort fantastiska filmer om hållbar utveckling. Spana in den här Youtubelistan:

Fantastisk matematik!

Idag pratade vi om talföljder i klassen och kom in på Fibonacci. Imorgon ska vi arbeta vidare med det och då startar undervisningen med denna vackra film som inspiration:

En annan inspirationskälla till Fibonacci är Arthur Benjamins tal på TED:  Arthur Benjamin: The magic of Fibonacci numbers på Ted

Elevledda utvecklingssamtal

Kollegan Johanna skriver om elevledda utvecklingssamtal i Unikum:  http://johannasyrten.weebly.com/blogg/elevledda-utvecklingssamtal-i-unikum

IKT-spaningar

Mentorsutbildningen
Sitter just nu på Eklandaskolan tillsammans med sju andra förstelärare (som går Mentorsutbildningen vid Högskolan i Borås) från Mölndal och tar del av alla kursdeltagarnas IKT-spaninger via Adobe Connect.

En sida som jag ska kolla upp vid senare tillfälle…

http://www.classtools.net

Här är kollegan Rakels spaning:

I mentorsutbildningen ingår det att man i basgrupper ska digitalt omsätta/träna sig i samtalsledarrollen i form av en inspelad film. Därför har vi, basgrupp 6, planerat, genomföra och spelat in ett ”påhittat” mentorssamtal där vi lät samtalsledaren leda enligt samtalsmodellen som Hägg & Kuoppa förespråkar. Vi har försökt att åskådliggöra några av de samtalsbegrepp som ingår i samtal enligt författarna.

Ref. litteratur:

Hägg, K. & Kuoppa, S. (2007). Professionell vägledning – med samtal som redskap.

Rautalinko, E. (2007). Samtalsfärdigheter-stöd, vägledning och ledarskap.

« Older posts